Tin tức > Tin tức Đông Á

Bế mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

(Chinhphu.vn) - Chiều 12/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã hoàn thành chương trình đề ra sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.
Trong 2 ngày, Hội nghị đã nghe các báo cáo viên, là những người trực tiếp tham gia xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, trình bày những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 ( khóa XI): Kết luận về “ Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014” và “ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.
Trong quá trình nghiên cứu, học tập Nghị quyết, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, khẳng định đây là những nội dung hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến tình hình chính trị, đời sống kinh tế- xã hội của đất nước hiện nay.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã phân tích, nhấn mạnh làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản triển khai Nghị quyết Trung ương 8. 

Về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 và năm 2015, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá đúng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định mục tiêu cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XI cần đạt được là: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như đã nêu trong Kết luận. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Kết luận này của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tài chính ngân sách năm 2014. 
 
Nhật Nam
 

Các tin khác