Tin tức > Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch số 13/LB-TT ngày 18/08/1994

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH : CỦA BỘ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 13/LB-TT NGÀY 18-8-1994 HƢỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở TRONG BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ

Xin vui lòng tải về máy tính đề xem 

 

Các tin khác